Brankovo kolo - slika Brankovo kolo - tekst Brankovo kolo - pero

„ВЕЧНА ПРОЛЕЋА“, НОВА КЊИГА МИЛАНА ВИЋИЋА

slika

У сурет „Пролећним Бранковим данима 2021“, у штампи је књига Милана Вићића, друга по реду у његовом песничком опусу. Милан Вићић рођен је 1989. године у Пожаревцу. Гимназију је завршио у свом родном граду, после чега је студирао филозофију у Новом Саду, а дипломирао на Филолошком факултету у Београду, на одсеку за руски језик, књижевност и културу. По занимању је самостални уметник –  књижевни преводилац. Досад је објавио преводе око двадесетак књижевних дела (проза, поезија и драме). Живи и ради на релацији Пожаревац–Београд.

То да Милан Вићић сагледава живот у његовој потпунос-ти, очевидно је већ из чињенице да се издваја из хорског напада на постојање као простор језовитог имагинаријума изазваног урбаном анксиозношћу или ламентирања над пропашћу оног задругарског руралног. Таквим приступом, Вићић нас подсећа да улога песника у мисаоно-емотивном деловању, које се одвија у паузама од узимања и враћања даха, управо и није инвентарисање – карневализованог унутрашњим стањем песника – простора тескобе и општег извртања рукавице руком која нема снаге ни за показати шипак реалијама што затежу живце, а некмоли друштве-ном укусу ударити шамар, као некад Владимир Владимирович. Песник какав је Милан Вићић, такође, не обилази површине апсо-лута живота са свих страна, већ суштином честице сваког од мо-гућих облика емотивног постојања у свету, наводи и нас да, скупа са њим, за одговором трагамо. Аутор доводи читаоца у ситуацију да спусти бедеме одбране пред инвазијом на свакодневни, уста-љени доживљај подједнако интензивном лиризацијом и редова и стихова.

                                                                                                                                                   Растко Лончар